Magunkról

Magunkról

Minőségpolitika

   Szervezetünk, az egri székhelyű Micski Student 2004 Kft legfőbb célja a színvonalas felnőttképzési tevékenység. Ezen belül intézményünk döntően a résztvevők munkaerő-piacon történő érvényesülését elősegítő, illetve közösségi és magánéletüket eredményesebbé tevő nyelvi képzéseket kíván folytatni, elősegítve ezzel az általános foglalkoztatást, illetve a színvonalas munkahelyek megszerzését és megőrzését.

  Elsősorban székhelyünk, telephelyeink és képzési helyszíneink vonzáskörzetében kívánunk ügyfeleink számára lehetőséget nyújtani arra, hogy magas szakmai színvonalú képzéseink során, korszerű eszközök és módszerek alkalmazásával sajátíthassák el képzéseinken a munkájukban, illetve az élet egyéb területein is használható nyelvtudást. Minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy eredményesen elsajátíthassák a képzési programokban meghatározott ismereteket, készségeket, megszerzett tudásuk segítse elő munkavállalásukat, tegye eredményesebbé munkájukat és magánéletüket.

   Képzési tematikánkat és módszereinket a jogszabályi követelmények, a résztvevők, illetve megrendelőink igényei, munkatársaink és oktatóink véleménye és tapasztalatai alapján határozzuk meg, és az érdekeltek igényeinek rendszeres figyelembe vételével fejlesztjük.

   Intézményünk vezetése, szervezeti egységei és valamennyi munkatársa elkötelezett és felelősséget érez a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható magas minőségi követelmények kielégítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése iránt. Ennek megvalósulása érdekében minőségbiztosítási rendszert működtetünk, melynek keretében minőségpolitikánkat, stratégiánkat és képzési tevékenységünket ? külső és belső partnereink véleményét különösen figyelembe véve ? folyamatosan figyelemmel kísérjük, rendszeresen felülvizsgáljuk, tényszerű adatok, visszajelzések alapján értékeljük, és tervszerűen fejlesztjük.

Eger, 2014. augusztus 13.

Micski Judit

Történetünk

Iskolánk hitvallása szerint a sikeres nyelvtanuláshoz

  • motivált, munkájukra büszke, kiválóan képzett nyelvtanárokra
  • sok százezer embernél sikeres oktatási módszerekre
  • színvonalas oktatótermekre
  • az oktatási célt szolgáló technikai eszközökre
  • modern tananyagokra
  • és Rád, tanulni akaró nyelvtanulóra van mindössze szükség

Nem hiszünk azokban a módszerekben, amelyek néhány hét alatt csodákat ígérnek, ahol alva / pihenve lehet tanulni, ahol gépek tanítanak.

A mi hitünk szerint a Te motivációd a mi diplomás és gyakorlott tanárunk tudásával kölcsönhatásba kerülve vezet el a sikerhez.

A cél eléréséhez szükséges órák száma adott, a cél eléréséhez szükséges idő Rajtad múlik: ha több időd van a tanulásra, gyorsabban érhetsz az utad végére, ha kevesebb, akkor lassabban.

Ha tényleg tudásra vágysz, akkor Te már készen állsz a sikerre és nem kell mást tenned, csak ránk bízni magad és engedni, hogy végigvezessünk azon a hosszú, buktatóktól sem mentes úton, amelynek a végén a kívánt nyelvtudás, és ezen keresztül a sikeres élet vár!

Iskolánk sikereit mások is elismerték

többször lett Superbrands díjas, illetve Magyar Brands díjas iskola.

Áraink

Árainkat úgy alakítottuk ki, hogy mindazok a feltételeket, amelyeket fontosnak tartunk (és reményeink szerint Te is fontosnak tartasz), folyamatosan és magas színvonalon biztosítani tudjuk számodra. Áraink kialakításakor a másik vezérelvünk, hogy azok az átlagos keresetűek számára is megfizethetőek maradjanak.

Olcsóbb nyelviskolát biztos találsz, de ne feledd, hogy a nem megfelelően megválasztott iskolába fektetett pénz és idő elvész, mert nem lesz belőle használható nyelvtudás, nem jön létre a sikeres élet alapja!

Iskolánk több százezer embert segített hozzá a sikeres élet alapját képező valóban használható nyelvtudáshoz.

Minőségi és mennyiségi mutatók

A kérdőívek kiértékelése 10-es skálán történt. Az alábbi eredményeket értük el 2020- ban az FKTV hatálya alatt megvalósuló C körös képzéseinken angol és német nyelvből:                                                                                 

1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? 9,96

2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? 10,00

3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított/ használt tananyagok színvonalával? 9,90

4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzési színvonalával? 10,00

5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? 9,77

6. Mennyire elégedett a képzőintézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? 9,92

7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? 9,97

8. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? 10,00

9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? 9,96

Az FKTV hatálya alá tartozó C körös képzéseinken 2020- ban lemorzsolódás nem volt:

E-000374/2014/C001 - 0% (Angol nyelvi képzés)

E-000374/2014/C002 - 0% (Német nyelvi képzés)