LanguageCert nyelvvizsga

Mi a LanguageCert?

A LanguageCert vizsgák a City & Guilds angol nyelvvizsgák utódjai, miután a Peoplecert Qualifications nevű angol cég megvásárolta a City & Guilds vizsgák szellemi tulajdonjogát és gondoskodik a vizsgák nemzetközi folytonosságáról.
A Peoplecert egy vizsgafejlesztéssel és vizsgaszervezéssel foglalkozó globális szervezet, amely az elmúlt közel 20 évben információs technológiai és menedzsment vizsgák fejlesztésével, illetve online vizsgáztatási platformok kidolgozásával és működtetésével alapozta meg hírnevét a világ több, mint 150 országában.  
A Közös Európai Referenciakeret 6 szintjére kidolgozott vizsga számos előnyt nyújt felvételihez, diplomához, hazai és külföldi tanulmányokhoz, munkavállaláshoz. Felépítésében az egyszerűségre törekszik, és az általános, kommunikatív angol nyelvtudást méri hétköznapi, életszerű feladatokkal. 
A vizsga alatt egynyelvű szótár használata megengedett. A LanguageCert vizsgaközpont korszerű oktatási segédanyagokkal, letölthető mintafeladatokkal, értékelt mintavizsgákkal és felkészítő feladatokkal segíti a vizsgára való felkészülést. 
A vizsga olvasáskészség. íráskészség, beszédkészség és beszédértés részekből áll. A nyelvvizsgát csak akkreditált vizsgahelyeken lehet letenni, komplexen is, illetve külön írásbeli vagy szóbeli részvizsga formájában. A vizsgázók a nemzetközi bizonyítvány mellett államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt kapnak a sikeresen letett írásbeli és szóbeli részvizsgákért is. 

A nyelvvizsga előnyei

 • nemzetközileg is elismert egynyelvű nyelvvizsga
 • a gyakorlati, kommunikatív nyelvtudásra helyezi a hangsúlyt
 • a feladatok hétköznapiak, életszerűek
 • a vizsga alatt egynyelvű szótár használata megengedett 
 • a szóbeli vizsgán tanár-diák párbeszéde zajlanak, nincs helyben végzett értékelés 

A LanguageCert Vizsgaközpont egynyelvű írásbeli, szóbeli vagy komplex angol nyelvvizsgákat kínál Magyarországon.

írásbeli: részvizsga: 1. olvasáskészség 2. íráskészség

szóbeli: részvizsga 1. beszédkészség 2. beszédértés

komplex: vizsga írásbeli részvizsga + szóbeli részvizsga

 B1 szint (Alapfok)   Írásbeli vizsga  (időtartama 2 óra 10 perc)
Készség és fókusz Feladat Formátum Pontszám
Olvasás 1: többféle autentikus szöveg koherenciájának és kohéziójának megértése  Öt rövid szöveg egy-egy szövegdobozzal az elrendezés, lexika (szókincs), kohéziós eszközök és koherencia tesztelésére.  Öt feleletválasztós kérdés három opcióval a szövegek megfelelő kiegészítéséhez. 5
Olvasás 2: a jelentés szövegbeli felépítésének megértése  Egy szöveg, amelyből hiányzik hat mondat, pl. a bekezdés első mondata (téma mondat), az összefoglaló mondat, a gondolat kifejtése, egy szempont hangsúlyozása, vélemény, ellentét, sorrend, előre- vagy visszautalás, a következő gondolatra való átvezetés. Választás 7 mondatból a hat szövegdoboz kitöltésére. 6
Olvasás 3: a szöveg céljának megértése és specifikus információ kikeresése Négy rövid szöveg, pl email, újságcikk, reklám stb kapcsolódó témakörben, de különböző célokra. Hét többszörös párosítás a szövegben található információ azonosítására.  7
Olvasás 4: specifikus információ megértése részletes olvasással  Folyamatos szöveg: elbeszélő, leíró, ismertető, életrajzi vagy útmutató jellegű. Nyolc rövid nyitott kérdés. 8
Írás 1: válasz adott szövegre, formális stílusban, adott olvasóközönség számára  Megadott szempontok alapján szövegírás, melyben a vizsgázó egy levélre, poszterre, határidőnaplós bejegyzésre, menetrendre, szórólapra reagál. Három tartalmi pontnak kell szerepelnie. Elvárt teljesítmény:  12
70-100 szó 
Írás 2:  közvetlen stílusú (informális) levél írása barátnak  Megadott szempontok alapján magánlevél írása. Két funkciónak kell szerepelnie, pl. barát meghívása ott tartózkodásra, javasolt program leírása.  Elvárt teljesítmény:  12
100-120 szó
       
B1 szint (Alapfok)   Szóbeli vizsga (időtartama kb. 30 perc beszédértés és  12 perc beszédkészség)
Készség és fókusz Feladat Formátum / Időtartam Pontszám
Beszédértés 1: különböző megnyilatkozások kontextusának, jelentésének és funkciójának megértése Hét rövid mondat. Állítás, magyarázat, leírás, instrukció vagy kérdés kétszeri meghallgatása.  Feleletválasztás három opcióval minden közlésnél a megfelelő válasz kiválasztásához. 7
Beszédértés 2: beszélgetés adott aspektusának felismerése Kétszeri meghallgatással három kétszereplős beszélgetés alábbi szempontjainak azonosítása: téma, cél, kontextus, beszélők, lényeg, beszélők közti kapcsolat, szerepek, funkciók, hozzáállások, érzelmek és vélemények. Feleletválasztás három opcióval minden beszélgetésnél. 6
Beszédértés 3: kulcsinformáció kiszűrése monológból  Kétszeri meghallgatással rádióközvetítés, beszéd, elbeszélés, prezentáció stb specifikus információjának azonosítása. Jegyzet hét fejléccel és üres hellyel a megfelelő információk megadásához.  7
Beszédértés 4: két beszélő diskurzusának követése Kétszeri meghallgatással egy beszélgetés alábbi szempontjainak azonosítása: lényeg, példák, tények, vélemények, ellentétek, cél, kulcsgondolatok, hozzáállás, ok és okozat.  Hat feleletválasztós kérdés három opcióval. 6
Beszédkészség 1: személyes információ kommunikálása Név megadása és betűzése, nemzetiség megadása (vizsgázó azonosítása céljából), 3 perc 6
Válasz max. öt kérdésre, mindegyik a megadott öt különböző téma egyikéből
Beszédkészség 2: megfelelő interakció társadalmi érintkezésben A vizsgáztató két vagy három szituációt vezet fel, melyre a vizsgázónak reagálnia kell vagy interakciót kezdeményeznie. 3 perc 6
Beszédkészség 3: információ- és véleménycsere Részvétel rövid megbeszélésben, melynek célja terv, előkészület vagy döntés meghozatala vizuális információ alapján 3 perc 6
Beszédkészség 4: téma prezentálása 30 másodperces felkészülési idő után 1 és fél percig összefüggően kell beszélni a vizsgáztató által megadott témáról, majd a vizsgáztató által feltett, és a témához kapcsolódó kérdésekre kell válaszolni.   3 perc 6
B2 szint (Középfok)  Írásbeli vizsga (időtartama 2 óra 10 perc)
Készség és fókusz Feladat Formátum Pontszám
Olvasás 1: információk, gondolatok és vélemények részletes megértése Egy hosszú szöveg: hír, újságcikk, kritika vagy javaslat. Hat feleletválasztós kérdés három opcióval. 6
Olvasás 2: a jelentés szövegbeli felépítésének megértése  Összefüggő szöveg, amelyből hiányzik hat mondat, pl. a bekezdés első mondata (téma mondat), az összefoglaló mondat, a gondolat kifejtése, egy szempont hangsúlyozása, vélemény, ellentét, sorrend, előre- vagy visszautalás, a következő gondolatra való átvezetés. Választás 7 mondatból a hat szövegdoboz kitöltésére.  6
Olvasás 3:  a szöveg céljának megértése, specifikus információ kikeresése és az író véleményének, hozzáállásának értelmezése Négy szöveg, pl. email, újságcikk, reklám, prospektus stb. kapcsolódó témakörben, de különböző célokra.  Hét többszörös párosítás feladat a szövegben található információ azonosítására.  7
Olvasás 4: specifikus információ megértése részletes olvasással  Összefüggő szöveg: elbeszélő, leíró, magyarázó, ismertető, életrajzi vagy útmutató jellegű.  Hét rövid nyitott kérdés.  7
Írás 1:  megfelelő válasz adott szövegre, formális stílusban, megadott olvasóközönség  számára  Megadott szempontok alapján formális szöveg írása grafikus vagy vizuális input segítségével. Három tartalmi pontnak szerepelnie kell, az olvasó meg van adva.  Elvárt teljesítmény:  12
100-150 szó 
Írás 2:  közvetlen stílusú (informális) levél írása barátnak, elbeszélő vagy leíró fogalmazás készítése Megadott szempontok alapján informális stílusú levél írása, általános, szaktudást nem igénylő témában. Elvárt teljesítmény:  12
150-200 szó
       
B2 szint  (Középfok) Szóbeli vizsga (időtartama kb. 30 perc beszédértés és  13 perc beszédkészség)
Készség és fókusz Feladat Időtartam / Formátum Pontszám
Beszédértés 1: rövid beszélgetések  kontextusának, jelentésének és funkciójának megértése, konkrét és absztrakt témában Kétszeri meghallgatással hét befejezetlen beszélgetés két beszélő között, ezek közül egy formális stílusú.   Minden beszélgetésnél feleletválasztás három opcióval a beszélgetés megfelelő befejezéséhez vagy folytatásához. 7
Beszédértés 2: beszélgetés adott szempontjának azonosítása  Kétszeri meghallgatás során három kétszereplős beszélgetésben az alábbi szempontok azonosítása: téma, cél, kontextus, beszélők, lényeg, beszélők közötti kapcsolat, szerepek, funkciók, hozzáállások, érzelmek és vélemények. Minden beszélgetésnél két feleletválasztós kérdés három opcióval. 6
Beszédértés 3: kulcsinformáció kiszűrése monológból  Kétszeri meghallgatással rádióközvetítés, elbeszélés, prezentáció stb. specifikus információjának megértése. Jegyzet hét fejléccel és üres hellyel a megfelelő információk megadásához.  7
Beszédértés 4: két beszélő közötti diskurzus követése Kétszeri meghallgatással egy beszélgetés alábbi szempontjainak azonosítása: lényeg, példák, tények, vélemények, ellentétek, cél, kulcsgondolatok, hozzáállás, ok és okozat. Hat feleletválasztós kérdés három opcióval. 6
Beszédkészség 1: személyes információ kommunikálása Név megadása és betűzése, nemzetiség megadása (vizsgázó azonosítása céljából), 3 perc 6
Válasz max. öt kérdésre, mindegyik a megadott öt különböző téma egyikéből.
Beszédkészség 2: megfelelő interakció társadalmi érintkezésben A vizsgáztató két vagy három szituációt vezet fel, melyre a vizsgázónak reagálnia kell vagy interakciót kezdeményeznie. 3 perc 6
Beszédkészség 3: információ- és véleménycsere Részvétel rövid megbeszélésben, melynek célja terv, előkészület vagy döntés meghozatala megadott információ alapján. A vizsgázó 20 másodpercet kap az információ áttekintésére. 3 perc 6
Beszédkészség 4: téma prezentálása 30 másodperces felkészülési idő után 2 percig összefüggően kell beszélni a vizsgáztató által megadott témáról, majd a vizsgáztató által feltett, és a témához kapcsolódó kérdésekre kell válaszolni.   4 perc 6
C1 szint (Felsőfok)  Írásbeli vizsga (időtartama 2 óra 40 perc)
Készség és fókusz Feladat Formátum Pontszám
Olvasás 1: irodalmi szöveg, emocionális nyelvezetet és sok összetett szerkezetet tartalmazó szöveg megértése Egy szöveg, melyben metaforák, hasonlatok, idiomatikus kifejezések, irodalmi jellegű elbeszélés vagy tudományos gondolatok, érvek és vélemények szerepelnek. 5 mondat, melyekről el kell dönteni, hogy igazak vagy hamisak. 5
Olvasás 2: a jelentés szövegbeli felépítésének megértése Egy szöveg, amelyből hiányzik hat mondat, pl. a bekezdés első mondata (téma mondat), az összefoglaló mondat, a gondolat kifejtése, egy szempont hangsúlyozása, vélemény, ellentét, sorrend, előre- vagy visszautalás, a következő gondolatra való átvezetés. Választás nyolc mondatból a hat szövegdoboz kitöltéséhez. 6
Olvasás 3:  :  autentikus szövegek céljának megértése és specifikus információ kikeresése Négy szöveg, pl email, újságcikk, reklám, prospektus stb kapcsolódó témakörben, de különböző célokra. Hét többszörös párosítási kérdés a szövegben található információ azonosítására. 7
Olvasás 4: szövegelemzés, cél és lényeg megértése és specifikus információ kikeresése Összefüggő szöveg: elbeszélő, leíró, magyarázó, ismertető, életrajzi vagy útmutató jellegű. Nyolc rövid nyitott kérdés. 8
Írás 1:  megfelelő válasz adott szövegre, formális stílusban, megadott olvasóközönség  számára Levél, jelentés, érvelés vagy újságcikk írása megadott szempontok alapján, grafikus vagy vizuális input segítségével és a célzott olvasó megadásával. Az írás álláspontot, véleményt, indoklást, érvelést tartalmaz. Elvárt teljesítmény: 12
150-200 szó
Írás 2: személyes levél írása, elbeszélő vagy leíró fogalmazás készítése Megadott szempontok alapján informálisszöveg írása megadott olvasónak. Instrukciók az alábbi funkciók alkalmazására: meggyőzés, érvelés, hipotézis felállítása, valamint hangulat, vélemény kifejezése, indoklás, értékelés. Elvárt teljesítmény: 12
250-300 szó
       
C1 szint (Felsőfok) Szóbeli vizsga (időtartama kb. 30 perc beszédértés és  15 perc beszédkészség)
Készség és fókusz Feladat Időtartam / Formátum Pontszám
Beszédértés 1: rövid beszélgetések kontextusának, jelentésének és funkciójának megértése, konkrét és absztrakt témában Kétszeri meghallgatással hat befejezetlen beszélgetés két beszélő között.  Idiomatikus kifejezések, kollokvializmusok, regiszterváltás, valamint hangsúly és intonáció használata a hozzáállás jelzésére.  Feleletválasztás három opcióval minden beszélgetésnél a beszélgetés megfelelő befejezéséhez vagy folytatásához. 6
Beszédértés 2: beszélgetés adott szempontjának azonosítása Kétszeri meghallgatás során három kétszereplős beszélgetésben az alábbi szempontok azonosítása: téma, cél, kontextus, beszélők, lényeg, beszélők közötti kapcsolat, szerepek, funkciók, hozzáállások, érzelmek és vélemények. Minden beszélgetésnél két feleletválasztós kérdés három opcióval. 6
Beszédértés 3: kulcsinformáció kiszűrése monológból feladat megoldásához Kétszeri meghallgatással előadás, rádióközvetítés, elbeszélés, prezentáció stb specifikus információjának azonosítása. A szöveg tömör, tényszerű információt tartalmaz. Jegyzet hét fejléccel és üres hellyel a megfelelő információk megadásához. 7
Beszédértés 4: két beszélő közötti diskurzus követése Kétszeri meghallgatással egy beszélgetés alábbi szempontjainak azonosítása: lényeg, példák, tények, vélemények, ellentétek, cél, kulcsgondolatok, hozzáállás, ok és okozat. Hét feleletválasztós kérdés három opcióval. 7
Beszédkészség 1: személyes információ kommunikálása Név megadása és betűzése, nemzetiség megadása (vizsgázó azonosítása céljából), 3 perc 6
Válasz max. öt kérdésre, mindegyik a megadott öt különböző téma egyikéből.
Beszédkészség 2: megfelelő interakció társadalmi érintkezésben A vizsgáztató két vagy három szituációt vezet fel, melyre a vizsgázónak reagálnia kell vagy interakciót kezdeményeznie. 3 perc 6
Beszédkészség 3: információ- és véleménycsere Részvétel rövid megbeszélésben, melynek célja terv, előkészület vagy döntés meghozatala megadott információ alapján. A vizsgázó 20 másodpercet kap az információ áttekintésére. 4 perc 6
Beszédkészség 4: téma prezentálása 30 másodperces felkészülési idő után 2 percig összefüggően kell beszélni a vizsgáztató által megadott témáról, majd a vizsgáztató által feltett, és a témához kapcsolódó kérdésekre kell válaszolni. 5 perc 6
További részletes leírás a vizsgáról, gyakorló feladatsorok, mintamegoldások és szóbeli mintaanyagok a http://www.languagecert.hu/mintafeladatok weboldalon találhatók. ?

Vizsgaszabályzat

A jelentkezés és a vizsgán való részvétel feltétele a Vizsgaszabályzatban foglaltak elfogadása és tudomásulvétele.

A Vizsgaszabályzat elérhető a következő linken:  http://www.languagecert.hu/vizsgaszabalyzat  

További információk

További információk a vizsgaközpont honlapján olvashatók.

Online jelentkezés

Jelentkezés a vizsgára

Miért tanulj a Katedrával...
Mert jól felkészült és jófej tanárok tartják az órákat!|Mert a jó hangulat elengedhetetlen óráinkon!|Mert hallgatóink 97%-a ajánlja iskolánk szolgáltatásait!

Visszahívást kérek

 • 1
  Személyes adatok
 • 2
  Kész

Segíthetek?